Finanzas
Sandrews > Blog > Finanzas > Explicació del nou valor de referència de Cadastre

Explicació del nou valor de referència de Cadastre

05/07/2022 | Finanzas

El passat 1 de gener del 2022 va entrar en vigor el nou valor de referència de Cadastre. Ja portem més de mig any amb ell però, a la nostra oficina acudeixen una quantitat considerable de clients que encara no acaben d'entendre'n el seu funcionament. Si encara tens dubtes o no acabes de comprendre'l, hem decidit proporcionar-te i compartir-te aquesta Guia pràctica amb què esperem que puguis resoldre els teus dubtes.

 

Exactament què és el valor de referència de Cadastre?

El valor de referència de Cadastre passa a ser la nova base imposable d'impostos com ara l'ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials) o ISyD (Impost de Successions i Donacions).

El contribuent ja no pagarà els impostos sobre la base del valor que li ha costat la casa, sinó pel seu valor de mercat segons dictamina la llei, per la Direcció General del Cadastre.

 

Com es calcula el valor de referència de cadastre?

Aquest valor de mercat és calculat a partir dels preus de compravendes d'immobles, segons la informació facilitada per Notaris i Registradors, de manera que no hi haurà necessitat de visitar l'immoble (ningú no valorarà si està reformat, o no, etc.). Per exemple, aquest valor no contempla si l'habitatge està per a reformar.

 

 

Correspon al valor cadastral de sempre?

No. Són conceptes completament diferents. El nou valor de referència el determina la Direcció General del Cadastre i, com hem explicat anteriorment, es basa en el càlcul realitzat mitjançant els preus de transaccions d'immobles que es fan davant de notari versus les característiques cadastrals de cada propietat. Aquest valor variarà any a any, de forma simultània, a tots els municipis.

En canvi, el valor cadastral (el de sempre) es calcula sobre la base de la ponència de valors del municipi, se sol tenir en compte la localització de l'immoble, la ubicació dins de la ciutat, antiguitat, qualitat de la construcció. Aquest valor s'actualitza per llei de pressupostos, però no de manera simultània ni uniforme per a tots els municipis.

En tots dos casos, però, el denominador comú és que cap dels dos té en compte les circumstàncies pròpies de cada immoble.

 

Quins impostos se n'han vist afectats?

El nou valor de referència del cadastre afecta com a base imposable l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions (Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau). En tots dos casos, el nou valor de referència de Cadastre és el valor mínim pel qual tributar si es compra un habitatge o s'hereta una casa.

Si s'escriptura una propietat per un valor inferior, la hisenda autonòmica us obligarà a tributar pel valor que li indiqui la nova valoració del Cadastre, notificant una liquidació.

A banda d'aquests casos, aquest valor de referència també afecta l'impost sobre el patrimoni, encara que no n'és la base imposable.

 

COMPROVAR VALORS DE REFERÈNCIA CADASTRAL

Per ampliar informació o comprovar el valor de referència cadastral d'un immoble podeu consultar el web de la Seu Electrònica del Cadastre.

Vols estar informat sobre les nostres novetats?

APIS HOMOLOGADOS DE:


© Copyright 2024 Sandrews - Tots els drets reservats.